We found 79 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Neposredni Sliv Save 161.9 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica 154.5 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 154.3 cm
Cs Tolisa - Tolisa Neposredni Sliv Save 108.2 cm
Cs Zorice Neposredni Sliv Save 188.8 cm
Hs Bihać Una 62 cm
Hs Bioštica Bosna delayed
Hs Bistrica Vrbas 24.1 cm 2.7 m³/s
Hs Blažuj Bosna 14.5 cm 0.73 m³/s
Hs Bliha Bliha 33 cm 2.39 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 109.1 cm 152.94 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 149 cm 183.59 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 48.5 cm 10.29 m³/s
Hs Butile N M Bosna 143.4 cm 46.01 m³/s
Hs Daljan Vrbas 41.7 cm 12.54 m³/s
Hs Doglodi Bosna 8.8 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Bosna 37.5 cm 0.06 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 92.6 cm
Hs Drvar Una 72.2 cm 9.35 m³/s
Hs Fojnica Bosna 65 cm
Hs Goražde Drina 95.4 cm 317.22 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas 4.4 cm 3.11 m³/s
Hs Grebnice Neposredni Sliv Save 593.9 cm
Hs Hrustovo Una 112 cm 18.32 m³/s
Hs Ilidža Bosna 59.6 cm 6.85 m³/s
Hs Ilijaš Bosna 28.4 cm
Hs Kakanj N B Bosna 111.7 cm 49.8 m³/s
Hs Kakanj N Zg Bosna 8.3 cm
Hs Kaloševići Bosna 76.3 cm 5.55 m³/s
Hs Karanovac Bosna 101 cm
Hs Karuše Bosna -12.4 cm
Hs Kladanj Drina 32.8 cm
Hs Ključ Una 85.5 cm 42.42 m³/s
Hs Klokot Una 194 cm 23.34 m³/s
Hs Kolina Drina 33 cm
Hs Kosova Bosna 56.1 cm
Hs Kostela Una 162 cm
Hs Kozluk Vrbas -26.7 cm 19.24 m³/s
Hs Kralje Una 263.9 cm 153.03 m³/s
Hs Krušnica Una delayed
Hs Kulen Vakuf Una 132 cm 82.66 m³/s
Hs Liješnica Bosna 48.6 cm
Hs Ljubnići Bosna 80.2 cm 23.12 m³/s
Hs Maglaj Bosna 98.9 cm 70.03 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 53 cm 72.16 m³/s
Hs Maoča Bosna 101.9 cm
Hs Martin Brod Una 186.4 cm 82.4 m³/s
Hs Modrac Bosna 75 cm 8.2 m³/s
Hs Obre Bosna 28.1 cm
Hs Olovo Bosna 62.8 cm 7.46 m³/s
Hs Olovske Luke Bosna delayed
Hs Orašje Neposredni Sliv Save 774.3 cm
Hs Podlugovi Bosna 31.8 cm 1.23 m³/s
Hs Podteljig Bosna 54.9 cm 1.52 m³/s
Hs Prača Drina 40.4 cm
Hs Raspotočje Bosna 72.4 cm 66.49 m³/s
Hs Ripač Una 140.4 cm 131.19 m³/s
Hs Rmanj Manastir Una 107.5 cm 47.27 m³/s
Hs šamac Bosna 696 cm
Hs Sanica Una 98.3 cm 14.96 m³/s
Hs Sanski Most Una 157 cm 90.19 m³/s
Hs Semizovac Bosna 15.7 cm 0.56 m³/s
Hs Srebrenik Neposredni Sliv Save 35.3 cm 0.42 m³/s
Hs Stipovići Bosna 83.4 cm
Hs Strašanj Bosna 34.6 cm 3.49 m³/s
Hs Svilaj Neposredni Sliv Save 288.3 cm 1720.62 m³/s
Hs Tešanjka Bosna 91.3 cm
Hs Travnik Bosna 58.1 cm
Hs Turija Bosna 20.5 cm
Hs Velika Kladuša Glina 27.9 cm
Hs Veseočica Vrbas delayed
Hs Visoko N B Bosna 59 cm 66.99 m³/s
Hs Visoko N F Bosna 15.6 cm 16.29 m³/s
Hs Vodoprivreda Bosna 24 cm 6 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 42.1 cm 8.43 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 79 cm 55.94 m³/s
Hs Zavidovići N K Bosna 7.3 cm
Hs žepče Bosna 89.5 cm 57.91 m³/s
Hs živinice Bosna 51.8 cm