We found 8 actual water levels for 'Kosovo'

KOSOVO

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gjonaj Drini Bardhe 214.8 cm
Grykë E Rugovës Bistrica Pejes 105.7 cm
Hani Elezit Lepenci 68.9 cm
Këpuz Drini Bardhe 151.5 cm
Konqul Morava Binces 226.8 cm
Leposaviç Ibri 233.6 cm
Lluzhan Llap 61.7 cm
Shipashnicë Desivojcë 34.6 cm