Wir haben 305 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 72 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 306 cm
Akumulacija Borovik Vuka 631 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 574 cm
Akumulacija Seginac Potok Seginac 344 cm
Aljmas Donau (Dunav) 121 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 122 cm
Bačica Akumulacija Bačica 510 cm
Badljevina Bijela 57 cm
Batina Donau (Dunav) 91 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 93 cm
Batinske Rog-Strug 69 cm
Belisce Donau (Drava) 80 cm
Belišće (Dhmz) Drava 80 cm
Berberov Buk Zrmanja 81 cm 28.33 m³/s
Bilaj Lika 152 cm
Bjelovar Bjelovarska 21 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 89 cm 7.42 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 27 cm
Božjakovina Zelina 44 cm
Bračak Krapina 34 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3641 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7823 cm
Bregana Remont Bregana 24 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9528 cm
Bročice Retencija Trstik 332 cm
Brodarci Kupa 84 cm
Brod Na Kupi Kupica 75 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 65 cm
Brzet Novljanska Ričina 27 cm
čačinci Potok Vojlovica 88 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -13 cm
čaglin Londža 22 cm
čazma česma -27 cm
Cerna Biđ 140 cm
Cernik šumetlica 11 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma 288 cm
čikotina Lađa Cetina 109 cm 8.25 m³/s
čovići Gacka 96 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 347 cm
Crnac Drau (Sava) 362 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 359 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 266 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 174 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 376 cm
Cs Rožec Retencija žutica 130 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 362 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 186 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 104 cm
đale Cetina 1047 cm
Dalj Donau (Dunav) 241 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 284 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 637 cm
Davor Drau (Sava) 641 cm
đelekovec Segovina 15 cm
Dobretin Una 87 cm
Donja Dubrava Drava -130 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 78 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 36 cm
Donji Miholjac Drava -67 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -58 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -64 cm
Dragotin Breznica 60 cm
Drastin Rječina 94 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -95 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -156 cm 278 m³/s
Dubrava štefanovec 12 cm
Dubravica Pazinski Potok 35 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 116 cm
đurmanec Krapinica 7 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 65 cm 4.71 m³/s
Farkašić Kupa 396 cm
Frkljevci Orljava 57 cm
Garešnica Ilova 38 cm
Glina Glina 98 cm
Goričan Mura 88 cm
Gornja šumetlica Sivornica 6 cm
Gospić Novčica 190 cm
Grab 1 Grab 51 cm 2.1 m³/s
Grabarje Glogovica 28 cm
Gračac 2 Otuča 26 cm
Gradac Vrbova 86 cm
Grobnik Posert 83 cm
Gruda Uzv. Konavočica 32 cm 0.18 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 39 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 635 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 635 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 630 cm
Gusce Drau (Sava) 536 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 530 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 524 cm
Gvozd Trepča 27 cm
Han Cetina 111 cm 70.63 m³/s
Hrvatska Dubica Una 3 cm
Hrvatska Kostajnica Una 144 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 140 cm
Hrvatsko Kupa 72 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 28 cm
Hum Na Sutli Sutla 15 cm
Ilok Donau (Dunav) 143 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 110 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 140 cm
Ilova Ilova 57 cm
Istarske Toplice Mirna 31 cm
Izvor žrnovnica 110 cm 2.05 m³/s
Izvor Gacke Gacka 75 cm
Izvor Kupice Kupica 40 cm
Izvor Rječine Rječina 27 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 186 cm
Janja Lipa Pakra 75 cm
Jankovića Buk Zrmanja 152 cm 96.74 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 584 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 577 cm
Jelengrad Vučica -14 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 137 cm
Juzbašići Mrežnica 87 cm
Kamanje Kupa 134 cm
Kamenmost Vrljika 28 cm
Kamenolom Bijela 20 cm
Karlovac Kupa 108 cm
Karlovac Korana 335 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 173 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 43 cm 45.36 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 21 cm
Koretići Bregana 29 cm
Koritna Glogovnica 48 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 101 cm
Krkanec Plitvica 61 cm
Krupa Krupa 79 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 188 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -23 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 51 cm
Kupari Kupa 69 cm
Kupljenovo Krapina 77 cm
Kusonje Pakra 13 cm
Kutina Kutinica 14 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 93 cm 2.16 m³/s
Ladešić Draga Kupa 104 cm
Lazina Brana Kupčina 23 cm
Lepoglava Bednja 31 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 156 cm
Lipovac Bosut 180 cm
Ljubanj Spačva 199 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 273 cm
Lonjica Most Lonja 37 cm
Ludbreg Bednja 4 cm
Luke Gornja Dobra 97 cm
Luketići Korana 77 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 660 cm
Majdan Jadro 63 cm
Martinovo Selo Rječina 11 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 76 cm
Maslenjača Ilova 28 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -169 cm
Metković Neretva 106 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 31 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9045 cm
Mokro Polje Zrmanja 75 cm -14.18 m³/s
Moslavina Drava -106 cm
Most Budak (Avs) Lika 691 cm
Most Buzet Mirna 50 cm
Moste I Ljubljanica 90 cm
Most Raša Raša 11 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 84 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 75 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 120 cm
Mutvica Raša 36 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9400 cm
Narta česma 194 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 7 cm
Nijemci Bosut 175 cm
Novo Virje Skela Drava 17 cm
Obrovac Zrmanja 112 cm
Odra Odra 439 cm
Opačac Vrljika 115 cm 9.76 m³/s
Opuzen Neretva 89 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 62 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 8 cm
Orlovac Ruda Velika 88 cm 9.57 m³/s
Osijek Donau (Drava) -83 cm
Osijek (Dhmz) Drava -82 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 61 cm
Pavića Most Cetina 76 cm 6.88 m³/s
Pavlovac česma 62 cm
Pengari Mirna 19 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1829 cm
Piljenice Pakra 80 cm
Plesmo Retencija Opeka 9184 cm
Pleternica Londža 37 cm
Plovanija Dragonja 11 cm
Podbadanj Dubračina 94 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -137 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -7 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 59 cm
Ponte Porton Mirna -15 cm
Potpićan Raša 81 cm
Požega Orljava 33 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 149 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 36 cm
Rastoke Slunjčica 31 cm
Rečica 2 Kupa 212 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9490 cm
Resnik Londža 23 cm
Retencija Kupčina Kupčina 186 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 58 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) 37 cm
Rušani županijski Kanal 107 cm
Samobor Gradna 21 cm
Selište (Avs) Lika 48303 cm
Selo Kupa Kupa 77 cm
Sepčići Karbuna 17 cm
Sifon Odra Ok Odra 150 cm
Sifon Odra Odra 150 cm
široka Rijeka Glina 52 cm
šišinec Kupa 387 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 80 cm
Slavonski Brod Donau 480 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 479 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 476 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 539 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 536 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 294 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 32 cm
Sloboština Orljava 55 cm
Slunj Uzvodni Korana 69 cm
španjuša Tisovac 15 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 24 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 524 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 520 cm
Staševica Matica Vrgorska 276 cm
Stative Donje Donja Dobra 48 cm
štivica Kanal Crnac 27 cm
štrbački Buk Una 121 cm
Strmac Kupčina 4 cm
Struga Banska Una 144 cm
Strug - Batinske Rog 66 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 137 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9136 cm
Stružec Kanal Obžev 197 cm
Stubičke Toplice Topličina 3 cm
Sunja Sunja 111 cm
Terezino Polje Drava -349 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -346 cm
Titov Trg Rječina 63 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 145 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 106 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 127 cm
Trilj žičara Cetina 117 cm 90.86 m³/s
Tuhovec Bednja 55 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 79 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 79 cm
Tvornica Papira Rječina 105 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 348 cm
Ustava črnec črnec 219 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 62 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 82 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -92 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 379 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 388 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 84 cm
Valići Rječina 22607 cm
Vaška županijski Kanal 31 cm
Velemerić Korana 93 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 20 cm
Veliko Vukovje Ilova 157 cm
Veljun Korana 142 cm
Veljun (Dhmz) Korana 146 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 41 cm
Vinkovci Bosut 110 cm
Vivoze Gacka 138 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 224 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 219 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 274 cm
Vranovina Glina 84 cm
Vrbovka Drava 70 cm
Vrpolje Biđ 155 cm
Vuka Vuka 44 cm
Vukovar Donau (Dunav) 106 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 107 cm
Zabok Krapinica 21 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -164 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -179 cm
žakalj Rječina 1 cm
Zamost čabranka 40 cm
Zamost2 čabranka 63 cm
Zapeć Kupa 103 cm
žegar Nizv. Zrmanja 86 cm
Zelenjak Sutla 84 cm
železnica Bednja 30 cm
Zlatar Bistrica Krapina 65 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 540 cm
Zvečevo Brzaja 1 cm