Wir haben 304 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 177 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 246 cm
Akumulacija Borovik Vuka 749 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 615 cm
Aljmas Donau (Dunav) 163 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 162 cm
Bačica Akumulacija Bačica 364 cm
Badljevina Bijela 99 cm
Batina Donau (Dunav) 125 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 127 cm
Batinske Rog-Strug 86 cm
Belisce Donau (Drava) 104 cm
Belišće (Dhmz) Drava 105 cm
Berberov Buk Zrmanja 64 cm 12.52 m³/s
Bilaj Lika 153 cm
Bjelovar Bjelovarska 62 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 91 cm
Božjakovina Zelina 100 cm
Bračak Krapina 78 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4005 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8065 cm
Bregana Remont Bregana 40 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9481 cm
Bročice Retencija Trstik 278 cm
Brodarci Kupa 162 cm
Brod Na Kupi Kupica 99 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 93 cm
Brzet Novljanska Ričina 35 cm
čačinci Potok Vojlovica 188 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica 47 cm
čaglin Londža 44 cm
čazma česma 240 cm
Cerna Biđ 142 cm
Cernik šumetlica 18 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma 301 cm
čikotina Lađa Cetina 109 cm 8.26 m³/s
čovići Gacka 98 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 216 cm
Crnac Drau (Sava) 201 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 210 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 250 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 229 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 384 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 296 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 258 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 249 cm
đale Cetina 966 cm
Dalj Donau (Dunav) 328 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 328 cm
Daruvar Toplica 26 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 514 cm
Davor Drau (Sava) 509 cm
đelekovec Segovina 87 cm
Dobretin Una 92 cm
Donja Dubrava Drava -69 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 76 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 64 cm
Donji Miholjac Drava -20 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -21 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -20 cm
Dragotin Breznica 64 cm
Drastin Rječina 131 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -99 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -155 cm 280 m³/s
Dubrava štefanovec 20 cm
Dubravica Pazinski Potok 41 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 95 cm
đurmanec Krapinica 15 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 52 cm 2.09 m³/s
Eminovci Kaptolka 14 cm
Farkašić Kupa 445 cm
Frkljevci Orljava 206 cm
Garešnica Ilova 230 cm
Glina Glina 282 cm
Goričan Mura 136 cm
Gornja šumetlica Sivornica 29 cm
Gospić Novčica 189 cm
Grab 1 Grab 56 cm 2.81 m³/s
Grabarje Glogovica 59 cm
Gračac 2 Otuča 25 cm
Gradac Vrbova 80 cm
Grobnik Posert 92 cm
Gruda Uzv. Konavočica 33 cm 0.23 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 80 cm
Gunja Drau (Sava) 502 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 503 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 504 cm
Gusce Drau (Sava) 356 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 364 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 360 cm
Gvozd Trepča 59 cm
Han Cetina 30 cm 11.18 m³/s
Hrvatska Dubica Una 51 cm
Hrvatska Kostajnica Una 181 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 182 cm
Hrvatsko Kupa 120 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 80 cm
Hum Na Sutli Sutla 31 cm
Ilok Donau (Dunav) 192 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 193 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 190 cm
Istarske Toplice Mirna 87 cm
Izvor žrnovnica 93 cm 0.9 m³/s
Izvor Gacke Gacka 60 cm
Izvor Kupice Kupica 65 cm
Izvor Rječine Rječina 55 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 263 cm
Janja Lipa Pakra 222 cm
Jankovića Buk Zrmanja 23 cm 6 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 415 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 422 cm
Jelengrad Vučica 40 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 138 cm
Juzbašići Mrežnica 90 cm
Kamanje Kupa 215 cm
Kamenmost Vrljika 23 cm
Kamenolom Bijela 45 cm
Karlovac Kupa 291 cm
Karlovac Korana 346 cm
Klana Ričina Klanska 6 cm
Knin Krka 143 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 7 cm 12.97 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 38 cm
Koretići Bregana 35 cm
Koritna Glogovnica 179 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 116 cm
Krkanec Plitvica 71 cm
Krupa Krupa 65 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 266 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa 22 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 134 cm
Kupari Kupa 123 cm
Kupljenovo Krapina 138 cm
Kusonje Pakra 33 cm
Kutina Kutinica 64 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 41 cm
Laboratorij žrnovnica 83 cm 1.11 m³/s
Ladešić Draga Kupa 167 cm
Lazina Brana Kupčina 42 cm
Lepoglava Bednja 49 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 191 cm
Ljubanj Spačva 210 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 245 cm
Lonjica Most Lonja 84 cm
Ludbreg Bednja 25 cm
Luke Gornja Dobra 113 cm
Luketići Korana 92 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 513 cm
Majdan Jadro 31 cm
Martinovo Selo Rječina 40 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 138 cm
Maslenjača Ilova 107 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -137 cm
Metković Neretva 105 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 42 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9126 cm
Mokro Polje Zrmanja 72 cm 31.49 m³/s
Moslavina Drava -13 cm
Most Budak (Avs) Lika 606 cm
Most Buzet Mirna 63 cm
Moste I Ljubljanica 115 cm
Most Raša Raša -8 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 91 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 99 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 180 cm
Mutvica Raša 26 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9401 cm
Narta česma 428 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 74 cm
Nijemci Bosut 189 cm
Novo Virje Skela Drava 102 cm
Obrovac Zrmanja 95 cm
Odra Odra 306 cm
Opačac Vrljika 105 cm 4.9 m³/s
Opuzen Neretva 90 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 18 cm
Orlovac Ruda Velika 109 cm 14.6 m³/s
Osijek Donau (Drava) -49 cm
Osijek (Dhmz) Drava -51 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 159 cm
Pavića Most Cetina 77 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 145 cm
Pengari Mirna 32 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2446 cm
Petnja Akumulacija Petnja 757 cm
Piljenice Pakra 33 cm
Plesmo Retencija Opeka 9175 cm
Pleternica Londža 112 cm
Plovanija Dragonja 23 cm
Podbadanj Dubračina 84 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -100 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 210 cm
Ponte Porton Mirna 46 cm
Popovec Kašina 21 cm
Potpićan Raša 85 cm
Požega Orljava 88 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 187 cm
Preljev Jantak česma 90 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -4 cm
Pribanjci Kupa 61 cm
Rastoke Slunjčica 35 cm
Rečica 2 Kupa 334 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9353 cm
Resnik Londža 97 cm
Retencija Kupčina Kupčina 217 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 97 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) 96 cm
Rušani županijski Kanal 145 cm
Samobor Gradna 29 cm
Selište (Avs) Lika 48358 cm
Selo Kupa Kupa 127 cm
Sepčići Karbuna 24 cm
Sifon Odra Ok Odra 120 cm
Sifon Odra Odra 146 cm
široka Rijeka Glina 118 cm
šišinec Kupa 463 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 64 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 356 cm
Slavonski Brod Donau 350 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 354 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 413 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 418 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 171 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 91 cm
Sloboština Orljava 112 cm
Slunj Uzvodni Korana 143 cm
španjuša Tisovac 45 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 437 cm
Staševica Matica Vrgorska 103 cm
Stative Donje Donja Dobra 173 cm
štivica Kanal Crnac 77 cm
štrbački Buk Una 108 cm
Strmac Kupčina 24 cm
Struga Banska Una 196 cm
Strug - Batinske Rog 83 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 197 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9068 cm
Stružec Kanal Obžev 150 cm
Stubičke Toplice Topličina 20 cm
Sunja Sunja 153 cm
Terezino Polje Drava -275 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -276 cm
Titov Trg Rječina 62 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 219 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 42 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 85 cm
Trilj žičara Cetina 78 cm 60.04 m³/s
Tuhovec Bednja 79 cm
Tunel čepić Boljunčica -37 cm
Turkovići Gornja Dobra 101 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 102 cm
Tvornica Papira Rječina 151 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 485 cm
Ustava črnec črnec 293 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 112 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 148 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -86 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 220 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 210 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 78 cm
Valići Rječina 22619 cm
Vaška županijski Kanal 120 cm
Velemerić Korana 140 cm
Velika Veličanka 23 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 16 cm
Veliko Vukovje Ilova 433 cm
Veljun Korana 194 cm
Veljun (Dhmz) Korana 197 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 34 cm
Vinkovci Bosut 109 cm
Vivoze Gacka 143 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 273 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 258 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 324 cm
Vranovina Glina 129 cm
Vrbovka Drava 132 cm
Vrpolje Biđ 184 cm
Vuka Vuka 189 cm
Vukovar Donau (Dunav) 156 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 155 cm
Zabok Krapinica 45 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -75 cm
Zagreb Vrapčak 49 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -74 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 44 cm
Zamost2 čabranka 71 cm
Zapeć Kupa 163 cm
žegar Nizv. Zrmanja 71 cm
Zelenjak Sutla 121 cm
železnica Bednja 49 cm
Zlatar Bistrica Krapina 123 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 402 cm
Zvečevo Brzaja