Wir haben 304 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 45 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 320 cm
Akumulacija Borovik Vuka 674 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 572 cm
Aljmas Donau (Dunav) 182 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 184 cm
Bačica Akumulacija Bačica 357 cm
Badljevina Bijela 38 cm
Batina Donau (Dunav) 140 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 144 cm
Belisce Donau (Drava) 172 cm
Belišće (Dhmz) Drava 177 cm
Berberov Buk Zrmanja 58 cm 7.48 m³/s
Bilaj Lika 43 cm
Bjelovar Bjelovarska 23 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 6.99 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 104 cm
Božjakovina Zelina 19 cm
Bračak Krapina 16 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3699 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7736 cm
Bregana Remont Bregana 25 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9108 cm
Bročice Retencija Trstik 116 cm
Brodarci Kupa 51 cm
Brod Na Kupi Kupica 62 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 39 cm
čačinci Potok Vojlovica 40 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -27 cm
čaglin Londža 14 cm
čazma česma -65 cm
Cerna Biđ 176 cm
Cernik šumetlica -3 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma -12 cm
čikotina Lađa Cetina 109 cm 8.25 m³/s
čovići Gacka 60 cm
Crnac Drau (Sava) -78 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) -74 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -78 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 7 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 49 cm
Cs Rožec Retencija žutica 36 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 43 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 61 cm
đale Cetina 1104 cm
Dalj Donau (Dunav) 344 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 343 cm
Daruvar Toplica 8 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 237 cm
Davor Drau (Sava) 237 cm
đelekovec Segovina 27 cm
Dobretin Una 58 cm
Donja Dubrava Drava -17 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 68 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 55 cm
Donji Miholjac Drava 73 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 71 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava 72 cm
Dragotin Breznica 48 cm
Drastin Rječina 80 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -157 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -199 cm 164 m³/s
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 22 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -147 cm
đurmanec Krapinica 7 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 47 cm 1.36 m³/s
Eminovci Kaptolka
Farkašić Kupa 202 cm
Frkljevci Orljava 42 cm
Garešnica Ilova -39 cm
Glina Glina 222 cm
Goričan Mura 174 cm
Gornja šumetlica Sivornica 2 cm
Gospić Novčica 126 cm
Grab 1 Grab 49 cm 1.85 m³/s
Grabarje Glogovica 21 cm
Gračac 2 Otuča 17 cm
Gradac Vrbova 59 cm
Grobnik Posert 82 cm
Gruda Uzv. Konavočica 29 cm 0.07 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 22 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 267 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 263 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 257 cm
Gusce Drau (Sava) 35 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 32 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 29 cm
Gvozd Trepča 8 cm
Han Cetina 88 cm 49.07 m³/s
Hrvatska Dubica Una -100 cm
Hrvatska Kostajnica Una 73 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 76 cm
Hrvatsko Kupa 40 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 6 cm
Hum Na Sutli Sutla 11 cm
Ilok Donau (Dunav) 185 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 187 cm
Ilova Ilova 29 cm
Istarske Toplice Mirna 15 cm
Izvor žrnovnica 84 cm 0.62 m³/s
Izvor Gacke Gacka 34 cm
Izvor Kupice Kupica 16 cm
Izvor Rječine Rječina 13 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -12 cm
Jamnička Kiselica Kupa 76 cm
Janja Lipa Pakra 28 cm
Jankovića Buk Zrmanja 1 cm 1.47 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 80 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 77 cm
Jelengrad Vučica 29 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 97 cm
Juzbašići Mrežnica 47 cm
Kamanje Kupa 75 cm
Kamenmost Vrljika 9 cm
Kamenolom Bijela 7 cm
Karlovac Kupa -26 cm
Karlovac Korana 260 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 121 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 2 cm 9.78 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 14 cm
Koretići Bregana 23 cm
Koritna Glogovnica 54 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 87 cm
Krkanec Plitvica 50 cm
Krupa Krupa 63 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 80 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -27 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 43 cm
Kupljenovo Krapina 57 cm
Kusonje Pakra 6 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Laboratorij žrnovnica 81 cm 0.93 m³/s
Ladešić Draga Kupa 53 cm
Lazina Brana Kupčina 9 cm
Lepoglava Bednja 23 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 188 cm
Ljubanj Spačva 203 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 54 cm
Lonjica Most Lonja 27 cm
Ludbreg Bednja -18 cm
Luke Gornja Dobra 69 cm
Luketići Korana 62 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 224 cm
Majdan Jadro 45 cm
Martinovo Selo Rječina 4 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 50 cm
Maslenjača Ilova 15 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -215 cm
Metković Neretva 58 cm
Mlačine Gliboki 113 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 19 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9060 cm
Mokro Polje Zrmanja 65 cm 1.53 m³/s
Moslavina Drava 71 cm
Most Budak (Avs) Lika 303 cm
Most Buzet Mirna 51 cm
Moste I Ljubljanica 39 cm
Most Raša Raša 4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 82 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 22 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 214 cm
Mutvica Raša 3 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9402 cm
Narta česma 143 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -4 cm
Nijemci Bosut 183 cm
Novo Virje Skela Drava 114 cm
Obrovac Zrmanja 82 cm
Odra Odra 16 cm
Opačac Vrljika 105 cm 4.9 m³/s
Opuzen Neretva 55 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 53 cm
Orlovac Ruda Velika 89 cm 9.79 m³/s
Osijek Drava 2 cm
Osijek Donau (Drava) -1 cm
Osijek (Dhmz) Drava 1 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 86 cm
Pavića Most Cetina 73 cm 6.02 m³/s
Pavlovac česma 40 cm
Pengari Mirna 18 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2727 cm
Piljenice Pakra 71 cm
Plesmo Retencija Opeka 9006 cm
Pleternica Londža 27 cm
Plovanija Dragonja -13 cm
Podbadanj Dubračina 33 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -191 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 26 cm 0.16 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 48 cm
Ponte Porton Mirna -38 cm
Potpićan Raša 49 cm
Požega Orljava 12 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 74 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 15 cm
Rastoke Slunjčica 20 cm
Rečica 2 Kupa 47 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9299 cm
Resnik Londža 18 cm
Retencija Kupčina Kupčina 40 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 45 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -173 cm
Rušani županijski Kanal 105 cm
Samobor Gradna 19 cm
Selište (Avs) Lika 48307 cm
Selo Kupa Kupa 31 cm
Sepčići Karbuna 2 cm
Sifon Odra Ok Odra 36 cm
Sifon Odra Odra 106 cm
široka Rijeka Glina 16 cm
šišinec Kupa 195 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 55 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 105 cm
Slavonski Brod Donau 105 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 103 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 163 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 163 cm
Slavonski Samac Drau (Sava) -92 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) -97 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje -3 cm
Sloboština Orljava 41 cm
Slunj Uzvodni Korana 34 cm
španjuša Tisovac 8 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 7 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 59 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 58 cm
Staševica Matica Vrgorska 95 cm
Stative Donje Donja Dobra 49 cm
štivica Kanal Crnac -66 cm
štrbački Buk Una 91 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 327 cm
Strmac Kupčina -6 cm
Struga Banska Una 69 cm
Strug - Batinske Rog 61 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -100 cm
Stubičke Toplice Topličina -6 cm
Sunja Sunja 119 cm
Terezino Polje Drava -181 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -179 cm
Tisne Stine 1 Cetina 98 cm
Titov Trg Rječina 40 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 103 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 83 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 104 cm
Trilj žičara Cetina 98 cm 75.42 m³/s
Tuhovec Bednja 39 cm
Tunel čepić Boljunčica -53 cm
Turkovići Gornja Dobra 39 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 47 cm
Tvornica Papira Rječina 69 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 321 cm
Ustava črnec črnec 30 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 112 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 184 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -340 cm
Ustava Prevlaka Ok Lonja-Strug
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) -149 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje -6 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 47 cm
Valići Rječina 22559 cm
Vaška županijski Kanal 56 cm
Velemerić Korana 51 cm
Velika Veličanka 14 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 94 cm
Veliko Vukovje Ilova 65 cm
Veljun Korana 103 cm
Veljun (Dhmz) Korana 109 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 26 cm
Vinkovci Bosut 145 cm
Vivoze Gacka 105 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 272 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 269 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 328 cm
Vranovina Glina 73 cm
Vrbovka Drava 232 cm
Vrpolje Biđ 149 cm
Vuka Vuka 60 cm
Vukovar Donau (Dunav) 164 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 163 cm
Zabok Krapinica 12 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -228 cm
Zagreb Vrapčak 38 cm
žakalj Rječina 1 cm
Zamost čabranka 22 cm
Zamost2 čabranka 41 cm
Zapeć Kupa 46 cm
žegar Nizv. Zrmanja 67 cm
Zelenjak Sutla 74 cm
železnica Bednja 18 cm
Zlatar Bistrica Krapina 37 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 123 cm
Zvečevo Brzaja