We found 302 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 42 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 351 cm
Akumulacija Borovik Vuka 820 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 597 cm
Aljmas Donau (Dunav) 585 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 569 cm
Bačica Akumulacija Bačica 364 cm
Badljevina Bijela 20 cm
Batina Donau (Dunav) 487 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 475 cm
Belisce Donau (Drava) 376 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 368 cm
Berberov Buk Zrmanja 53 cm 4.58 m³/s
Bilaj Lika 135 cm
Bjelovar Bjelovarska 22 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 90 cm 7.65 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 261 cm
Božjakovina Zelina 17 cm
Bračak Krapina 28 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4010 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 22 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9118 cm
Bročice Retencija Trstik 96 cm
Brodarci Kupa 49 cm
Brod Na Kupi Kupica 52 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 122 cm
čačinci Potok Vojlovica 45 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -30 cm
čaglin Londža 12 cm
čazma česma -67 cm
Cerna Biđ 207 cm
Cernik šumetlica 11 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 9 cm
česma Ušće česma -1 cm
čikotina Lađa Cetina 117 cm 10.56 m³/s
čovići Gacka 90 cm
Crnac Save (сава, Sava) -30 cm
Crnac Sava -20 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -35 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 6 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 37 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 92 cm
Cs Rožec Retencija žutica 40 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 58 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 2 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 73 cm
đale Cetina 1108 cm
Dalj Donau (Dunav) 702 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 718 cm
Daruvar Toplica 9 cm
Davor Sava 259 cm
Davor Save (сава, Sava) 243 cm
đelekovec Segovina 59 cm
Dobretin Una 55 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 94 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 68 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 108 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 260 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 265 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 258 cm
Dragotin Breznica 118 cm
Drastin Rječina 74 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -133 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -191 cm 181 m³/s
Dubrava štefanovec 8 cm
Dubravica Pazinski Potok 32 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -100 cm
đurmanec Krapinica 13 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 44 cm 1 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 206 cm
Frkljevci Orljava 42 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 219 cm
Goričan Mura 214 cm
Gornja šumetlica Sivornica 20 cm
Gospić Novčica 128 cm
Grab 1 Grab 48 cm 1.74 m³/s
Grabarje Glogovica 23 cm
Gračac 2 Otuča 15 cm
Gradac Vrbova 31 cm
Grobnik Posert 100 cm
Gruda Uzv. Konavočica 7 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 24 cm
Gunja Sava 276 cm
Gunja Save (сава, Sava) 322 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 260 cm
Gusce Sava 104 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 85 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 76 cm
Gvozd Trepča 11 cm
Han Cetina 87 cm 48.22 m³/s
Hrvatska Dubica Una -161 cm
Hrvatska Kostajnica Una 58 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 56 cm
Hrvatsko Kupa 37 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 2 cm
Hum Na Sutli Sutla 13 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 833 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 533 cm
Ilova Ilova 16 cm
Istarske Toplice Mirna 91 cm
Izvor žrnovnica 77 cm 0.41 m³/s
Izvor Gacke Gacka 64 cm
Izvor Kupice Kupica 22 cm
Izvor Rječine Rječina 18 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -16 cm
Jamnička Kiselica Kupa 119 cm
Janja Lipa Pakra 30 cm
Jankovića Buk Zrmanja delayed
Jasenovac Sava 126 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 109 cm
Jelengrad Vučica 275 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 120 cm
Juzbašići Mrežnica 49 cm
Kamanje Kupa 72 cm
Kamenmost Vrljika -6 cm
Kamenolom Bijela 11 cm
Karlovac Korana 291 cm
Karlovac Kupa -27 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 111 cm -1 m³/s
Komolac Ombla -3 cm 6.96 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 24 cm
Koretići Bregana 25 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 89 cm
Krkanec Plitvica 52 cm
Krupa Krupa 65 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 94 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -83 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 47 cm
Kupljenovo Krapina 59 cm
Kusonje Pakra 4 cm
Kutina Kutinica 6 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 25 cm
Laboratorij žrnovnica 75 cm 0.47 m³/s
Ladešić Draga Kupa 54 cm
Lazina Brana Kupčina 17 cm
Lepoglava Bednja 25 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 89 cm
Lipovac Bosut 179 cm
Ljubanj Spačva 195 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 89 cm
Lonjica Most Lonja 29 cm
Ludbreg Bednja -77 cm
Luke Gornja Dobra 69 cm
Luketići Korana 68 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 246 cm
Majdan Jadro 41 cm
Martinovo Selo Rječina 3 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 55 cm
Maslenjača Ilova 21 cm
Medsave Save (сава, Sava) -218 cm
Metković Neretva 118 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 28 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9048 cm
Mokro Polje Zrmanja 64 cm 1.31 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 250 cm
Most Budak (Avs) Lika 91 cm
Most Buzet Mirna 68 cm
Moste I Ljubljanica 62 cm
Most Raša Raša 4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 91 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 17 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 250 cm
Mutvica Raša 46 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9404 cm
Narta česma 145 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -4 cm
Nijemci Bosut 170 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 272 cm
Obrovac Zrmanja 89 cm
Odra Odra 55 cm
Opačac Vrljika delayed
Opuzen Neretva 72 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 4 cm
Orlovac Ruda Velika 81 cm 8.09 m³/s
Osijek Donau (Drava) 325 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 308 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 94 cm
Pavića Most Cetina 76 cm 6.88 m³/s
Pavlovac česma 45 cm
Pengari Mirna 30 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2795 cm
Petnja Akumulacija Petnja 815 cm
Piljenice Pakra 49 cm
Plesmo Retencija Opeka 9052 cm
Pleternica Londža 28 cm
Plovanija Dragonja 32 cm
Podbadanj Dubračina
Podsused Save (сава, Sava) -147 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 16 cm 0.02 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 46 cm
Ponte Porton Mirna 86 cm
Popovec Kašina 11 cm
Požega Orljava 13 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 123 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 15 cm
Rastoke Slunjčica 18 cm
Rečica 2 Kupa 60 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9302 cm
Resnik Londža 17 cm
Retencija Kupčina Kupčina 56 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 58 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -98 cm
Rušani županijski Kanal 99 cm
Samobor Gradna 18 cm
Selište (Avs) Lika 48353 cm
Selo Kupa Kupa 13 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Ok Odra -6 cm
Sifon Odra Odra 76 cm
široka Rijeka Glina 23 cm
šišinec Kupa 170 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 41 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 125 cm
Slavonski Brod Donau 139 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 122 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 181 cm
Slavonski Samac Save -81 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -97 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 1 cm
Sloboština Orljava 40 cm
Slunj Uzvodni Korana 37 cm
španjuša Tisovac 5 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 12 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 88 cm
Staševica Matica Vrgorska 82 cm
Stative Donje Donja Dobra 44 cm
štivica Kanal Crnac -62 cm
štrbački Buk Una 83 cm
Strmac Kupčina 4 cm
Struga Banska Una 58 cm
Strug - Batinske Rog 62 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -73 cm
Stubičke Toplice Topličina -1 cm
Sunja Sunja 116 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -45 cm
Tikveš Donau (Dunav) 502 cm
Titov Trg Rječina 64 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 78 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 22 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 53 cm
Trilj žičara Cetina 37 cm 31.26 m³/s
Tuhovec Bednja 56 cm
Tunel čepić Boljunčica -12 cm
Turkovići Gornja Dobra 50 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 48 cm
Tvornica Papira Rječina 68 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 332 cm
Ustava črnec črnec 28 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 492 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -267 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -103 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 18 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 72 cm
Valići Rječina 22603 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 237 cm
Vaška županijski Kanal 32 cm
Velemerić Korana 49 cm
Velika Veličanka 15 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 43 cm
Veliko Vukovje Ilova 76 cm
Veljun Korana 108 cm
Veljun (Dhmz) Korana 110 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 48 cm
Vinkovci Bosut 163 cm
Vivoze Gacka 117 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 628 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 679 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 616 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 686 cm
Vranovina Glina 56 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 375 cm
Vrpolje Biđ 160 cm
Vuka Vuka 80 cm
Vukovar Donau (Dunav) 531 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 515 cm
Zabok Krapinica 11 cm
Zagreb Vrapčak 39 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -190 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -187 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 50 cm
Zamost2 čabranka 56 cm
Zapeć Kupa 52 cm
žegar Nizv. Zrmanja 49 cm
Zelenjak Sutla 78 cm
železnica Bednja 18 cm
Zlatar Bistrica Krapina 56 cm
županja Save (сава, Sava) 129 cm