We found 285 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 54 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 273 cm
Akumulacija Borovik Vuka 590 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 585 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 343 cm
Bačica Akumulacija Bačica 350 cm
Badljevina Bijela 27 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 321 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 147 cm
Berberov Buk Zrmanja 74 cm 21.46 m³/s
Bilaj Lika 144 cm
Bjelovar Bjelovarska 26 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 102 cm 10.66 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 100 cm
Božjakovina Zelina 27 cm
Bračak Krapina 29 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3962 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7857 cm
Bregana Remont Bregana 24 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9212 cm
Bročice Retencija Trstik 106 cm
Brodarci Kupa 60 cm
Brod Na Kupi Kupica 67 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 45 cm
Brzet Novljanska Ričina 38 cm
čačinci Potok Vojlovica 70 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -22 cm
čaglin Londža 17 cm
čazma česma -31 cm
Cerna Biđ 180 cm
Cernik šumetlica 6 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 6 cm
česma Ušće česma 70 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 69 cm
Crnac Save (сава, Sava) 55 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 51 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 8 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 28 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 164 cm
Cs Rožec Retencija žutica 57 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 70 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 12 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 90 cm
đale Cetina 20 cm
Dalj Donau (Dunav) 498 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 501 cm
Daruvar Toplica 12 cm
Davor Save (сава, Sava) 336 cm
đelekovec Segovina 16 cm
Dobretin Una 65 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -39 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 82 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 46 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 25 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 18 cm
Dragotin Breznica 49 cm
Drastin Rječina 92 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -105 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (Сава, Sava) delayed
Dubrava štefanovec 12 cm
Dubravica Pazinski Potok 50 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -22 cm
đurmanec Krapinica 7 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 65 cm 4.71 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 217 cm
Frkljevci Orljava 52 cm
Garešnica Ilova -14 cm
Glina Glina 211 cm
Goričan Mura 139 cm
Gornja šumetlica Sivornica 22 cm
Gospić Novčica 208 cm
Grab 1 Grab 70 cm 5.63 m³/s
Grabarje Glogovica 29 cm
Gračac 2 Otuča 23 cm
Gradac Vrbova 32 cm
Grobnik Posert 96 cm
Gruda Uzv. Konavočica 40 cm 0.7 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 29 cm
Gunja Save (сава, Sava) 368 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 365 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 191 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 184 cm
Gvozd Trepča 25 cm
Han Cetina 122 cm 81.96 m³/s
Hrvatska Dubica Una -41 cm
Hrvatska Kostajnica Una 99 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 91 cm
Hrvatsko Kupa 55 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 19 cm
Hum Na Sutli Sutla 12 cm
Ilok Donau (Dunav) 350 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 336 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 336 cm
Ilova Ilova 25 cm
Istarske Toplice Mirna 44 cm
Izvor žrnovnica 126 cm 4.06 m³/s
Izvor Gacke Gacka 37 cm
Izvor Kupice Kupica 34 cm
Izvor Rječine Rječina 33 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 95 cm
Janja Lipa Pakra 57 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 216 cm
Jelengrad Vučica 47 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 124 cm
Juzbašići Mrežnica 57 cm
Kamanje Kupa 89 cm
Kamenmost Vrljika 50 cm
Kamenolom Bijela 17 cm
Karlovac Kupa -18 cm
Karlovac Korana 279 cm
Klana Ričina Klanska 4 cm
Knin Krka 176 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 38 cm 39.96 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 33 cm
Koretići Bregana 26 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 92 cm
Krkanec Plitvica 51 cm
Krupa Krupa 75 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 91 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -86 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 64 cm
Kupljenovo Krapina 71 cm
Kusonje Pakra 8 cm
Kutina Kutinica 10 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 29 cm
Laboratorij žrnovnica 103 cm 3.53 m³/s
Ladešić Draga Kupa 74 cm
Lazina Brana Kupčina 11 cm
Lepoglava Bednja 29 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 120 cm
Lipovac Bosut 190 cm
Ljubanj Spačva 206 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 84 cm
Lonjica Most Lonja 39 cm
Ludbreg Bednja -3 cm
Luke Gornja Dobra 78 cm
Luketići Korana 63 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 339 cm
Majdan Jadro 79 cm
Martinovo Selo Rječina 12 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 84 cm
Maslenjača Ilova 27 cm
Medsave Save (сава, Sava) -199 cm
Metković Neretva 125 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 36 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9106 cm
Mokro Polje Zrmanja 76 cm -29.41 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 14 cm
Most Budak (Avs) Lika 702 cm
Most Buzet Mirna 52 cm
Moste I Ljubljanica 92 cm
Most Raša Raša 1 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 107 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 15 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 176 cm
Mutvica Raša 53 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 182 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 1 cm
Nijemci Bosut 176 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 114 cm
Obrovac Zrmanja 75 cm
Odra Odra 131 cm
Opačac Vrljika 117 cm 10.91 m³/s
Opuzen Neretva 100 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 64 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 8 cm
Orlovac Ruda Velika 184 cm 41.1 m³/s
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 79 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 144 cm
Pavića Most Cetina 90 cm 11.61 m³/s
Pavlovac česma 64 cm
Pengari Mirna 31 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2504 cm
Petnja Akumulacija Petnja 760 cm
Piljenice Pakra 45 cm
Plesmo Retencija Opeka 9058 cm
Pleternica Londža 40 cm
Plovanija Dragonja 32 cm
Podbadanj Dubračina 77 cm
Podsused Save (сава, Sava) -125 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 36 cm 0.73 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 33 cm
Ponte Porton Mirna 14 cm
Popovec Kašina 14 cm
Potpićan Raša 113 cm
Požega Orljava 23 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 149 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 24 cm
Rastoke Slunjčica 16 cm
Rečica 2 Kupa 57 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9303 cm
Resnik Londža 33 cm
Retencija Kupčina Kupčina 67 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 55 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -26 cm
Rušani županijski Kanal 108 cm
Samobor Gradna 23 cm
Selište (Avs) Lika 48243 cm
Selo Kupa Kupa 34 cm
Sepčići Karbuna 32 cm
Sifon Odra Odra 107 cm
Sifon Odra Ok Odra -7 cm
široka Rijeka Glina 27 cm
šišinec Kupa 193 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 64 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 201 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 199 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 258 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) 7 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 30 cm
Sloboština Orljava 51 cm
Slunj Uzvodni Korana 40 cm
španjuša Tisovac 14 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 14 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 157 cm
Staševica Matica Vrgorska 233 cm
Stative Donje Donja Dobra 43 cm
štivica Kanal Crnac 6 cm
štrbački Buk Una 105 cm
Strmac Kupčina -3 cm
Struga Banska Una 88 cm
Strug - Batinske Rog 70 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8960 cm
Stružec Kanal Obžev -103 cm
Stubičke Toplice Topličina 2 cm
Sunja Sunja 111 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -252 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -257 cm
Titov Trg Rječina 49 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 119 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 156 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 198 cm
Trilj žičara Cetina 166 cm 134.38 m³/s
Tuhovec Bednja 55 cm
Tunel čepić Boljunčica 15 cm
Turkovići Gornja Dobra 55 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 57 cm
Tvornica Papira Rječina 118 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 295 cm
Ustava črnec črnec 43 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 268 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -198 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 12 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 61 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 84 cm
Valići Rječina 22495 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 190 cm
Vaška županijski Kanal 83 cm
Velemerić Korana 54 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 31 cm
Veliko Vukovje Ilova 129 cm
Veljun Korana 106 cm
Veljun (Dhmz) Korana 108 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 28 cm
Vivoze Gacka 109 cm
Vranovina Glina 85 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 175 cm
Vuka Vuka 94 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 301 cm
Zabok Krapinica 19 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -164 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -157 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 31 cm
Zamost2 čabranka 68 cm
Zapeć Kupa 63 cm
žegar Nizv. Zrmanja 84 cm
Zelenjak Sutla 84 cm
železnica Bednja 27 cm
Zlatar Bistrica Krapina 65 cm
županja Save (сава, Sava) 246 cm
Zvečevo Brzaja